Nikki Sexx

    Nikki Sexx

  • 27 February 1983

  • Southern California

  • 150 lbs, 5'8"

  • 371

  • 1