Gia Paige

    Gia Paige

  • June 18, 1990

  • Detroit, MI

  • 110 lbs, 5'2"

  • 470

  • 1